Marian Donner ziet alleen haar telefoon

Marian Donner schreef in De Groene Amsterdammer 12 juni 2019

Elk nieuw medium zorgt steeds opnieuw voor een andere beleving van de wereld om ons heen. Maar daar heb je wel een telefoon voor nodig.

Wie iemand wil bereiken of iets wil bestellen moet alleen nog de juiste knop zien te vinden (hetgeen sommige ouderen juist weer tot waanzin drijft, want waar in godsnaam zit dat ding?).

We hoeven de deur niet meer uit, in plaats van de wereld in te gaan, halen we die wereld binnen in de palm van onze hand.

Tot zover Marian Donner.

Ben ik nu wakker of droom ik? Ik doe het raam open en kijk naar de bergen, ruik de groene begroeiing, hoor de vogels kelen en zie over de vensterbank een rij mieren met strootjes, bolachtige pluisjes, die hun mierenwerk al meer dan miljoenen jaren doen: ze weten niet beter. De zon komt elke dag op.

In de stad is het drukker geworden, meer toerisme, meer hash-terrassen, vreet- en drinkcultuur is toegenomen en de junkies lopen er nog steeds als genageld aan het kruis rond. De stoute jongens hebben nog steeds hun wijk en omdat je niet meer in de rij hoeft te staan voor een kaartje, is het bij Febo zo druk dat ik geïrriteerd door loop. De wereld is niet veranderd. Ik wordt bijna omvergereden door een fietser.

Ik sluit het raam ga op bed liggen. De wereld is alsmaar drukker geworden door de telefoon.

Wat is kracht Weijts & Vugt

Wij zijn weer overgeleverd aan krachten.

Christiaan Weijts De Groene Amsterdammer 10 april 2019

En toch. Toch ontbreekt in al die analyses nog één kracht, en die brengt me terug bij die lacherige, verblufte redacteuren: blind toeval, domweg geluk.

Geertjan de Vugt beeld Milo De Groene Amsterdammer 10 april 2019

De moderne mens is volgens Baudet een tovenaarsleerling die niet in staat is de krachten die hij zelf in het leven heeft geroepen te beheersen.

Mensen kunnen krachten ontketen, imperatieve kracht, krachten die boven het hoofd groeien kunnen zich op wonderlijke wijze ook wel eens tegen hemzelf keren.

De vraag is natuurlijk waar komt de kracht vandaan? Omdat niemand dat weet, waar kracht of een drift opborrelt, waar die in het brein samenspeelt is er maar een antwoord mogelijk: Het zijn gewoon uitspraken die zeggen dat het werkelijk willen van het doel het willen van de middelen met zich meebrengt: Het doel heiligt de middelen.

Gewoon domweg verblindend geluk als het slaagt.

Goede morgen 7 uur

Zoëven las ik in De Groene Amsterdammer Christiaan Weijts 18 maart 2019: Zou zelfs bij niet-autobiografische non-fictie de onderliggende kracht misschien wel altijd autobiografisch kunnen zijn?

Ja natuurlijk. Fictie en non-fictie lopen door elkaar sinds Adem en Eva.

Waarom stelt de schrijver dan deze hypothese?

Omdat in zijn boeken non-fictie en fictie door elkaar gehudseld worden en hij er niet zeker van is dat hij zijn onderbewustzijn, zijn brein onder controle heeft: zelfs niet als hij helder schrijft.

Het brein kan alleen auto zijn en ook alleen maar biografisch.

Copyright@Robert Kruzdlo